Schweiss-Registret

Schweiss-Registret Kilde: Danmarks Jægerforbund


Har du anskudt et dyr, der er rendt fra skudstedet? Så har du pligt til at kontakte en Schweisshundefører, der kan eftersøge og aflive det nødstedte vildt.

Det har ikke altid været et krav, men siden 1960’erne har der været en stigende interesse i vildtets tarv efter anskydningen. I 1970’erne blev de første schweissprøver afholdt i Danmark, og i 1974 bragte Dansk Jagttidende en liste over de hundeførere, der bestod prøverne. I 1982 blev det som en del af Jagtlovsrevision vedtaget, at man ville give en særlig bemyndigelse til legitimerede førere, der stod noteret i Schweiss-Registret. I dag har førererne faktisk som de eneste tilladelse til at vurdere, om et stykke påskudt klovbærende vildt kan findes igen, eller om det ikke er muligt.

De hundeførere, der er noteret i Schweiss-Registret, har en stor passion for at hjælpe jægere med at finde deres påskudte vildt, og de har også en særlig uddannelse, der gør dem i stand til det. Førerne har desuden et særligt legitimationskort, der giver dem ret og tilladelse til at eftersøge vildt på alle privatejede og statslige ejendomme.

Det siger loven:

  • Hvis ikke et påskudt vildt er fundet inden for 6 dagstimer, skal jægeren tilkalde en hundefører fra Schweiss-Registret.

Sådan gør du:

  • Marker, hvor både du og vildtet befandt sig ved skudafgivelsen.
  • Vent 5 minutter, før du går frem til skudstedet.
  • Undersøg, om du med sikkerhed kan konstatere, at vildtet er dødeligt truffet (f.eks. hvis du kan finde klumper af lungevæv).
  • Undersøg, om du med sikkerhed kan konstatere, at vildtet er anskudt (f.eks. hvis du kan finde rørknoglesplinter).
  • Kan du med sikkerhed følge sporet og give vildtet et fangstskud, må du godt det, men du må maks. gå 100 m.
  • Hvis ikke, skal du tilkalde en Schweisshund.
  • Find den nærmeste her.

Find den nærmeste Schweisshundefører her

Hubertushuset A/S | Roskildevej 239 | 4100 Ringsted | Info@hubertushuset.com | +45 57 61 13 60